Varner gruppen har kjøpt Nesøyveien 4-6 og flytter sitt hovedsete hit i 2015. Nesøyveien skal rehabiliteres og romme ca 350 ansatte når det står ferdig. Bygget er på ca 20.000 kvm bta.

Hedengren Security as skal levere vårt egne kombinerte brannalarm og nødlysanlegg hvor sikkerhet og driftsøkonomi står i fokus!

Vi takker for tilliten!