Brannalarm og nødlysanlegget er bygd opp med 6stk Prodex FirEscape 500 sentraler i nettverk med ca 1800 adresser. Alt utstyret overvåkes i en felles grafisk løsning (Hedgraph) med betjeningsmulighet. Her overvåkes driftstatus på både brannutstyr samt lyskilde og batteri på nødlys. Ethvert avvik vil varsle både på betjeningspanelet og i grafikken. Bygget har heldekkende brannalarm med ca 1000 optiske røykdetektorer, ca 300 summere og ca 600 nødys installert.

Helsehuset Fredrikstad har blitt et supermoderne anlegg som har lagt alt til rette for samarbeid mellom private og offentlige aktører. Bygget ligger vis-a-vis Fredrikstad Stadion på Værsteområdet på Kråkerøy (Helseshusetfredrikstad.no)

Hedengren Security takker for tilliten med leveransen av brannalarm og nødlys i bygget. Sikkerheten står i førersetet!