Hedengren Security AS, Vakåsveien 7, NO-1395 HVALSTAD. Tel. +47 906 49 222

Hedengrens logistikcentral flyttas till Digia affärssystem 23.3

Digia ERP-systemet tas i bruk i Hedengrens logistikcentral i Esbo, Finland torsdagen den 23. mars. I fortsättningen har Hedengren Security i bruk ett system som sköter allt från order till leverans.

Övergång till ett system kommer att förenkla och förbättra order-leveransprocessen. Vårt mål är att betjäna våra kunder även bättre i fortsättningen. Produkterna som blivit i efterleverans syns på följesedeln som skickas med produktleveransen.

Program, licenser och andra liknande produkter kommer i fortsättningen att levereras från logistikcentralen. Antalet fakturor per order kommer också att minska då programmen, licenserna och andra liknande produkterna kommer i fortsättningen på samma faktura som de andra produkterna. Övergången till det nya systemet är avsett att utföras så smidigt som möjligt och eventuella tillfälliga störningar som kan uppkomma försöks minimeras.

Ytterligare information angående leveranser kan fås av Er kontaktperson på Hedengren Security. Vi nås också på adressen Post@hedengren.no och per telefon +47 906 49 222.

Vi beklagar eventuella tillfälliga störningar orsakade av övergången till det nya affärssystemet.

mars 23, 2017 |